.

.

.

NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju društva HOTEL DELFIN d.o.o.

 

OPIS PROJEKTA:

 

Projektom je obuhvaćena nabava informacijske i komunikacijske opreme i sveobuhvatno ERP rješenje, modelirano prema potrebama društva i potrebna hardverska infrastrukturu za adekvatnu implementaciju, a sve kako bi se efikasno riješili ključni problemi nepovezanosti poslovnih procesa, što trenutno sprječava i ne omogućava kvalitetnu integraciju poslovnih procesa, organizaciju rada, a time i interakciju s klijentima/gostima hotela.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 

Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno uvođenjem ovih sustava i nabavkom IKT opreme te edukacijom doprinijeti će se povećanju prihoda od prodaje za 86%, povećati će se produktivnost za 20%, smanjiti će se troškovi za 5% i doći se do povećanja zaposlenosti.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: 1.165.125,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 532.740,00 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE:

 

Od 01. prosinca 2019. do 01.lipnja 2021. godine

 

 

KONTAKT OSOBA:

 

FETA MURATI, direktor

Mail: fe_0020@hotmail.com

 

www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.